Goed nieuws


Goed nieuws over de programma’s van Onverwacht Opgewekt. De afdeling Toerusting en Educatie van de Protestante Kerk Nederland heeft alle programma’s van Onverwacht Opgewekt geaccrediteerd! Vanaf deze maand krijgen pastores en kerkelijk werkers vanwege het “open erkend aanbod” van de Permanente Educatie punten als ze een training gevolgd hebben: