Mediatie bij moeilijkheden

Zowel thuis als op het werk

Conflicten zijn aan de orde van de dag, als je met mensen samenleeft en werkt. Dat is normaal, dat geeft wel eens wrijving en wrijving geeft glans. Soms is de wrijving niet constructief maar pijnlijk en ontstaan er problemen, moeilijkheden. Iemand van buiten kan dan helpen de communicatie weer op gang te krijgen. Mediatie heet dat en ik heb dat afgelopen jaar zoveel mogen doen en gemerkt dat daar zoveel behoefte aan is dat ik mijn diensten bij deze graag aanbied via Onverwacht Opgewekt.

Mediatie is maatwerk en een eerste stap om mij bij je moeilijkheden te betrekken is contact opnemen: marieke@onverwachtopgewekt.nl
Kostenplaatje in onderling overleg. Ik geef je binnen 48 uur antwoord.

Het geeft goede moed

“Wij zijn onder jouw leiding met humor de dialoog aangegaan over elkaars verbale en non-verbale communicatie. Wij kijken er goed op terug, het geeft goede moed.”