VIP training “Van ploegen naar plagen”

Hoe in 1 dag liefdevol, humoristisch én uitdagend te leren reageren. Deze training heette eerder “Verrassend Vaardig Provocatief”. Kostenopgave na persoonlijk contact.

Door deze training verkrijg je:

Bonus:

Speciaal de moeite waard

Ik  wilde vaardigheden leren om niet zozeer zelf taken op mij te nemen, maar juist anderen uit te dagen, te prikkelen om in actie te komen. De trainingsdag van Onverwacht Opgewekt heeft mij geleerd anders te luisteren, met meer humor. Ik durf nu uitdaging te gebruiken en ben mij  bewust geworden van mijn natuurlijk aanwezige neiging tot ‘productief ontregelen’. Ik heb  geleerd om dat doordacht te hanteren.

Het directe resultaat was een vrolijk en krachtig gevoel, “opgewekt”. Marieke  is een warm persoon, die de  kracht van humor kan overbrengen en  die kan uitdagen om te experimenteren. Als ik deze  training niet had gevolgd had ik meer spanning en ergernis gehad.  De basishouding van provocatief communiceren leren en de verantwoordelijkheid bij de ander leren laten waren speciaal de moeite waard.

Rob van Waarde