Superwaardevolle cursus!

By on 25 oktober 2017 in

De VIPtraining “Van Ploegen naar Plagen” heeft me vertrouwen gegeven in de kracht van humor, nabijheid en uitdaging, en heeft me laten zien dat ik dat allemaal eigenlijk al in huis heb, maar niet goed kon of durfde inzetten. Marieke is een coach met veel kennis en ervaring, zij schept de voorwaarden om veilig en uitdagend te leren. In de training en de masterclass heb ik ook veel geleerd van de mede-cursisten. Het werken met beelden en metaforen sprak me erg aan. Veel dank voor de superwaardevolle cursus!

Een lichtere manier

By on 25 oktober 2017 in

Als waterbouwpastor ben ik bezig met pastoraat op de werkvloer. Dat vraagt om een directe benadering. Mij leek de provocatieve benadering handvatten te bieden om op een positieve manier gesprekken in te gaan en – met een lach – soms gesloten luiken open te krijgen. De training “Van Ploegen naar Plagen” heeft mij geleerd op een wat lichtere manier aan gesprekken te beginnen en met meer zelfvertrouwen naar mijn eigen gevoel te luisteren. Ik vond de trainingsdag met andere deelnemers zeer de moeite waard omdat je daar in ongedwongen sfeer – met veel gelach – technieken kunt uitproberen. De coachingsgesprekken die na de training volgen, vormen een waardevolle aanvulling. Ik ging er zonder verwachtingen heen, maar kwam er zeer gemotiveerd en met “huiswerk” voor mezelf vandaan. Marieke is een hartelijke vrouw, met gevoel voor mensen, die let op details, en in een gesprek zeer snel bij...

Speciaal de moeite waard

By on 25 oktober 2017 in

Ik  wilde vaardigheden leren om niet zozeer zelf taken op mij te nemen, maar juist anderen uit te dagen, te prikkelen om in actie te komen. De trainingsdag van Onverwacht Opgewekt heeft mij geleerd anders te luisteren, met meer humor. Ik durf nu uitdaging te gebruiken en ben mij  bewust geworden van mijn natuurlijk aanwezige neiging tot ‘productief ontregelen’. Ik heb  geleerd om dat doordacht te hanteren. Het directe resultaat was een vrolijk en krachtig gevoel, “opgewekt”. Marieke  is een warm persoon, die de  kracht van humor kan overbrengen en  die kan uitdagen om te experimenteren. Als ik deze  training niet had gevolgd had ik meer spanning en ergernis gehad.  De basishouding van provocatief communiceren leren en de verantwoordelijkheid bij de ander leren laten waren speciaal de moeite waard.

Reageren zonder oordeel en zonder gekwetstheid

By on 25 oktober 2017 in

De situatie voordat Marieke in beeld was, was dat ik makkelijk het gedrag van anderen op mezelf betrok en vanuit die emotie reageerde. Door de training “Verrassend Vaardig Pro-vocatief” heb ik vooral geleerd goed te luisteren en wat een ander doet bij die ander te laten. Ik ben minder snel geïrriteerd door het gedrag van een ander, wanneer me dat niet aanstaat. Ik heb geleerd om als ik er al op wil reageren, dit te doen vanuit een open attitude zonder oordeel en zonder gekwetstheid. Vooral het aspect humor is me bij gebleven. Ik vond de één-op-één Vip-behandeling heerlijk. De investering was het meer dan waard. De VIP-training geeft veel aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling als je dat wilt.

De investering zeker waard

By on 25 oktober 2017 in

De Viptraining “Van Ploegen naar Plagen“ gaf mij de tijd en ruimte om een aantal keren in een bijzondere setting te reflecteren, onder goede leiding. De vraag was om ‘lichter’ in het werk te staan. De drieslag humor-liefde-confrontatie heeft mij direct anders naar mijn eigen rol laten kijken. De intensieve dag heeft daar als een soort ‘pressure cooker’ bij geholpen. Ik gebruik die basis nu regelmatig om lastige situaties voor te bereiden. De training heeft mij een methode/handvat/manier van denken opgeleverd om lastige mensen, en lastige situaties, tegen het licht te houden en beter hanteerbaar te maken. Marieke is een goede trainer, die met humor en stevigheid je door het materiaal heen voert (en de goede vragen stelt!) Het was de investering zeker waard.