Altijd ruimte


Met grote deskundigheid heeft Marieke mij begeleid op mijn eerste schreden in het buurtpastoraat.

Een helder licht wist zij te werpen op mijn ervaringen tijdens de exposure en zo ontdekte ik, welke rollen daarin mij op het lijf geschreven zijn.

In een goede sfeer van vertrouwdheid kon alles gezegd worden, en was er zeker ook plek voor de tranen.

Altijd opende zich weer de ruimte, werd ik ‘onverwacht opgewekt’.

Lichtheid en humor, vanuit stevig gewortelde spiritualiteit in ‘heilige grond’, dat is nu ‘Marieke ten voeten uit’.

Te zijner tijd ga ik ook maar eens een dag ‘provocatief coachen’!