Dit zou verplicht moeten zijn!


Na meer dan 20 jaar werken in het pastoraat was ik toe aan een nieuwe benadering. De oude Rogeriaanse benadering maakte mij moe en leverde weinig meer op. Ik was het plezier in luisteren kwijtgeraakt. De provocatieve training van Onverwacht Opgewekt leverde direct ontspanning op: er werd meer gelachen. Het lukte me ook beter om de last daar te laten waar die vandaan kwam, terwijl ik daarvoor nogal eens geneigd was de volle last van andermans schouder met me mee te torsen naar huis. Ik ben veel directer gaan reageren op wat ik zag en hoorde. Dat deed ik zowel verbaal als non-verbaal. Met minder moeite bereikte ik meer.
Door de VIP training ‘van ploegen naar plagen’ ben ik ook de opleiding ‘provocatief coachen’ van het IEP in Nijmegen gaan volgen: een “life-changing experience”!
Ik vind dat alle predikanten van de PKN verplicht via nascholing een tweedaagse cursus bij Marieke zouden moeten volgen. Ze laat je in je waarde, observeert scherp en weet bronnen aan te boren waardoor je spontaan in lachen uitbarst en al je problemen ziet verdampen.