Smaakt naar meer!

By on 25 oktober 2017 in

Share On GoogleShare On FacebookShare On Twitter

In mijn werk moet ik zo nu en dan interveniëren in (grotere of kleinere) conflicten. Hoe doe je dat, zonder het zwaarder te maken dan het al is? Ik ging er altijd van uit dat serieuze zaken serieus benaderd moeten worden en dat pastoraat een ernstige zaak is. De training provocatief heeft me geleerd dat humor mag! Ik benut meer mijn eigen gevoelens, ook als ik vind dat ik die gevoelens niet hoor te hebben. Het duiveltje in mezelf sta ik meer toe, ik durf dingen te benoemen die ik voorheen zou hebben verzwegen (opmerkelijk gedrag van een ander, uiterlijke kenmerken) én ik relativeer mezelf meer.
Marieke is bezield, spiritueel, aardig, attent en opmerkzaam. Maar vergis je niet: provocatief coachen is haar tweede natuur en zelfs ogenschijnlijk terloopse opmerkingen hebben hun doel. Ze prikkelt en houdt je bij de les, doet dat ondertussen met liefde en humor. De provocatieve benadering smaakt naar meer, ik heb nog nooit zo gelachen tijdens een training