Testimonials

Dit zeggen klanten over het aanbod van Onverwacht Opgewekt:

Ik denk dat ik zou zijn vastgelopen…

Foto ds. Rob Maas

De belangrijkste reden om met Marieke in zee te gaan was dat ik de behoefte had naar mijzelf te kijken. Ik was niet tevreden over mijn functioneren. Ik wilde in mijn werk meer ruimte innemen, onzekerheden aanpakken en meer in control zijn en de leiding nemen.

Het nadenken over en uitpluizen van mijn rol in het gezin waarin ik geboren en groot geworden ben en hoe dat nog altijd meespeelt in hoe ik nu reageer heeft mij tijdens de training en coaching geholpen. Ik heb geleerd om liefdevoller en effectiever met die rol en bijbehorende manier van reageren om te gaan. Dat niet te zien als een handicap maar als een kracht. Dus ik zit nu meer op de zaken waar ik verantwoordelijk voor ben en die ik wil aanpakken. Ook denk ik meer na voor ik reageer en gebruik ook andere manieren dan mijn veilige en niet altijd even toepasbare rol met bijbehorend gedrag. Daarnaast ben ik weer actiever in het toepassen van provocatief handelingsrepertoire, wat ik goed beheers.

Als ik de training “Ruimte voor Resultaat” bij Marieke niet had gedaan denk ik dat ik zou zijn vastgelopen in mijzelf en in mijn werk. Wat beslist ook heeft bijgedragen aan mijn positieve ontwikkeling is dat ik in de training gewoon mijzelf kon en mocht zijn, dat er ruimte was voor mijn stevige en gekke kanten en mijn onzekerheden. En dat alles begeleid door Marieke die ik heb leren kennen als een enigszins chaotische, zeer empathische, volgzame en tegelijk trefzekere coach.

Rob Maas
Predikant Protestante Kerk Rhoon

Dit zou verplicht moeten zijn!

Na meer dan 20 jaar werken in het pastoraat was ik toe aan een nieuwe benadering. De oude Rogeriaanse benadering maakte mij moe en leverde weinig meer op. Ik was het plezier in luisteren kwijtgeraakt. De provocatieve training van Onverwacht Opgewekt leverde direct ontspanning op: er werd meer gelachen. Het lukte me ook beter om de last daar te laten waar die vandaan kwam, terwijl ik daarvoor nogal eens geneigd was de volle last van andermans schouder met me mee te torsen naar huis. Ik ben veel directer gaan reageren op wat ik zag en hoorde. Dat deed ik zowel verbaal als non-verbaal. Met minder moeite bereikte ik meer.
Door de VIP training ‘van ploegen naar plagen’ ben ik ook de opleiding ‘provocatief coachen’ van het IEP in Nijmegen gaan volgen: een “life-changing experience”!
Ik vind dat alle predikanten van de PKN verplicht via nascholing een tweedaagse cursus bij Marieke zouden moeten volgen. Ze laat je in je waarde, observeert scherp en weet bronnen aan te boren waardoor je spontaan in lachen uitbarst en al je problemen ziet verdampen.

Christien Flier
predikante Sleeuwijk-Woudrichem

Krijg helder wat er is en wat je nodig hebt

Ik kwam net uit een burn-out en zocht bij Marieke hulp. Ik wilde leren mijn grenzen beter te bewaken en beter met conflicten en kritiek om te kunnen gaan.

De VIPtraining “Van kramp naar kracht” bracht mij het inzicht dat angsten om tekort te schieten en de behoefte om steeds weer te willen verbinden diep in mijn jeugd al verankerd liggen. Dit heeft geleid tot gesprekken hierover met mijn ouders. Waardevol was ook dat Marieke mij deed beseffen dat in een gesprek ieder zijn eigen context met zich meedraagt. Dat maakte des te meer duidelijk dat kritiek vooral iets zegt over de behoefte van de ander. Dit helpt mij om kritiek minder op mijzelf te betrekken.

In het pastoraat durf ik nu vaker een tegenover te zijn, uit te dagen en samen te kijken naar een probleem. Daarbij lukt het me steeds beter om kritieken die mensen te pas en te onpas uiten te relativeren naar mezelf, terwijl ik de persoon die de kritiek uit nabij blijf.
Marieke straalt vrolijkheid en veiligheid uit. Al snel had ik het gevoel gekend en begrepen te zijn. Met name genoot ik keer op keer van haar provocaties die mij steeds weer uit de tent lokten, waardoor ik de ene keer uit mijn vel sprong en de andere keer moest schaterlachen. Marieke stelt zichzelf kwetsbaar op en laat ook veel van zichzelf zien.

Ga eens praten met Marieke en krijg helder wat er is en wat je nodig hebt. Zij kan je goed helpen te analyseren waar het mis gaat, waar het in je biografie wortelt en hoe vastgeroeste patronen weer in beweging kunnen komen.

Ronald Heins

Leermoment: laat woede en vrolijkheid elkaar niet uitsluiten

Geven om in beeld te komen: ik ben er ook nog. Daarbij de vage en soms concrete angst hebbend om niet gezien en afgewezen te worden. Door de training “Van Kramp naar Kracht” heb ik mezelf niet alleen als buitenstaander, maar ook als rebel leren zien. En eigenlijk verschaft die kijk me een hoop plezier.

Hoe kan ik genezen van mijn kramp? Door mezelf niet te gering te achten, in zelfverzekerdheid te overwegen wat ik waard ben en in huis heb en in liefde dát te geven wat op dat moment passend is, zowel kwalitatief als kwantitatief. Eén van de belangrijke leermomenten: laat woede en vrolijkheid elkaar niet uitsluiten. Marieke is iemand die je uitdaagt tot minimaal een glimlach.

Als ik deze training niet had gedaan was ik onbewust gebleven van mijn parentificatie en was ik blijven geven met de pijn van afgewezenheid. Als ik mezelf de vraag stel: positioneer jezelf op de schaal van 1/10 wat betreft innerlijke balans en aarding, dan ben ik minstens 2 punten naar de 10 opgeschoven.

Herke Giliam
Pastor en plantenspecialist voor kust en klei

Van Marieke waardeer ik enorm de veiligheid die ze kan bewerkstellingen

Ik ben docent pastoraat, heb ook in het pastoraat gewerkt en beschik over ruime ervaring en competenties op het gebied van gespreksvoering en gesprekshouding. Toch wilde ik graag meer lichtheid, humor en relativering in de gesprekken kunnen aanbrengen. Door de VIPtraining “Van ploegen naar plagen” heb ik geleerd hoe ‘licht’ ik kan werken door beelden te gebruiken die in me opkomen tijdens het gesprek. Ook heb ik geleerd humor en mildheid actiever in te zetten. De basishouding bij provocatief pastoraat spreekt mij zeer aan. Deze basishouding is mijn vertrekpunt in veel gesprekken geworden en maakt dat ik met minder lange gesprekstrajecten hetzelfde resultaat boek.

Van Marieke waardeer ik enorm de veiligheid die ze kan bewerkstellingen, waardoor de groep meteen gaat leren. Ze heeft humor en zelfspot en dat is grappig en fijn. Ik zou me kunnen voorstellen dat Marieke deze training aanbiedt aan docententeams, m.n. aan de studentbegeleiders of docenten in een zorgteam.

Heb je dezelfde vraag als ik?
Dan zeg ik: doen die training, jij bent het dubbel en dwars waard.

Dr. Joke Bruinsma - de Beer
Hogeschooldocent pastoraat, liturgie en ritualiteit, gender en onderzoek; Studiecoördinator Bachelor opleidingen Theologie en Levensbeschouwing deeltijd Windesheim

Met humor het stramien uit!

Ik werkte in het pastoraat een beetje op de automatische piloot, en wilde wel een keer een andere impuls dan de gebruikelijke impulsen die wel allemaal kennen; begripvol… uithouden… volharden….

De VIP training was een goede nieuwe impuls omdat ik leerde dat je ook op een andere creatieve manier naar pastoraat kunt kijken. En vooral … met humor! Dat ligt me erg, maar in het pastorale werk had ik het nog niet ontdekt.

Had ik de training niet gevolgd, dan was ik in een stramien blijven hangen. Omdat Marieke iemand is die op een onbevangen en spontane manier de combinatie maakt tussen mijn kennen en kunnen en het pastorale werk kon ik er vlot mee uit de voeten.

Ik zou zeggen: “Give it a try!”

Jaap Jonk

Op zoek naar meer ontspanning

Bij het begin van de VIPtraining “Van kramp naar kracht” was ik op zoek naar meer ontspanning in situaties waarin ik het idee heb de regie niet meer te hebben. De training heeft mij opgeleverd dat ik minder onrust heb bij situaties waar ik van te voren tegenop zie. Ook kan ik nu duidelijker overbrengen naar anderen wat ik wel/ niet doe.
Bij anderen herken ik nu ook dat ze reageren vanuit hoe ze gevormd zijn. Dit geeft begrip naar de ander toe en soms ook aanleiding tot gesprek.
Ik had het al heel lang voor me uitgeschoven om mezelf eens onder de loep te nemen op het gebied van assertiviteit. Het uitvoeren van de praktijkopdrachten was minder zwaar dan ik verwachtte. Speciaal de moeite waard was het toepassen van het geleerde en daarin succeservaringen opdoen.
Marieke is een prettig en toegankelijk persoon. Zij combineert nuchterheid met betrokkenheid en passie voor mensen, vooral kwetsbaren. Ze heeft humor en is open over zichzelf. Doordat Marieke de training zelf (heeft) doorleeft en haar ervaring deelt valt afstand weg.
Ga eens voor een oriënterend gesprek bij haar langs. Mogelijk sluit je vraag aan bij wat Marieke kan bieden.

Jeroen van der Drift
Outreachend verpleger van het Leger des Heils Midden Nederland

Meer luchtigheid en lichtheid mijn werk …

Ik had het gevoel vastgelopen te zijn door een situatie op mijn werk en wilde ontdekken wat mijn rol daarin was en hoe ik weer verder zou kunnen. Ook wilde ik ontdekken hoe ik met wat meer luchtigheid en lichtheid mijn werk zou kunnen doen. De titel ‘ Van kramp naar kracht’ sprak me dan ook gelijk aan in combinatie met ‘ Van ploegen naar plagen’. Om dat te combineren in het trainingsprogramma “Ruimte voor Resultaat” leek me een prachtig vooruitzicht.

De training heeft mij zeker geholpen!

De basis (het contextuele gedeelte) heeft mij zicht gegeven op de rollen en verantwoordelijkheden die ik vaak onbewust op me neem vanuit mijn familiegeschiedenis. De training werkte als een eye-opener en gaf voor mij veel helderheid op het gebied van verantwoordelijkheid nemen. Welke verantwoordelijkheid heb ik en welke neem ik? Wat is goed hierin voor mij en de ander? Het helpt me nu ‘nee’ te zeggen waar dat nodig is, zodat anderen ook hun plek kunnen innemen. Hierdoor kan ik veel bewuster keuzes maken en de ruimte innemen die mij toekomt en ruimte laten die anderen toekomen.

Deze basis was voor mij noodzakelijk om met de prachtige en uitdagende provocatieve training aan de slag te gaan. Deze heeft mij de lichtheid en humor gegeven waar ik naar zocht. In gesprekken kan ik nu de provocatieve insteek inzetten waardoor de gesprekken minder zwaar zijn, we meer lachen en een andere manier van verbondenheid ervaren.

Marieke is toegankelijk, warm, deskundig, echt en brengt ook zichzelf in wat erg prettig is tijdens de training. Speciaal de moeite waard is dat ze alleen aan de slag gaat met iemand die echt wil werken aan zijn of haar vragen. Ze is oprecht betrokken.

Als je dus met je vraag aan de slag wilt en je voelt je aangesproken door de omschrijving van de training op de website, neem dan de stap, het levert je echt iets op.

Jody van der Velde
Theoloog en coördinator van het Aanloopcentrum van “Stem in de Stad”, Haarlem

Het geeft goede moed

“Wij zijn onder jouw leiding met humor de dialoog aangegaan over elkaars verbale en non-verbale communicatie. Wij kijken er goed op terug, het geeft goede moed.”

Interessant om met elkaar stil te staan bij onze verschillende rollen

Als coördinator van buurthuis Bij Bosshardt begeleid ik dagelijks vrijwilligers. Mijn vraag was of Marieke op een teamdag mij en andere coördinatoren handvaten kon geven in het begeleiden van de vrijwilligers. Het was de moeite waard om dit als team samen te doen. Het is interessant om met elkaar stil te staan bij de verschillende rollen die je hebt als coördinator en hoe je daarmee omgaat. Ik heb meer leren inzien wat mijn positie is ten opzichte van de vrijwilligers. Meer tijd voor verdieping was fijn geweest, een ochtend is vrij kort. Marieke heeft ons goed begeleid. Zij is een enthousiast, opgewekt en eerlijk persoon. Iemand die heel open kan zijn maar ook een gepaste afstand behoudt.

Anne-Marie Gort
Coördinator Bij Bosshardt Kanaleneiland (Leger des Heils Midden Nederland)

Lachend leren relativeren van ‘het probleem’

Ik was na gedoe op m’n werk m’n gein kwijt geraakt. Lachend leren relativeren van ‘het probleem’ deed het ‘m tijdens de VIPtraining “Van ploegen naar plagen”. Ik stel mezelf nu de vraag : “wat is het probleem?”, en ik denk vooral aan jou – daardoor ga ik bedenken wat je zou zeggen en kan ik ook zoiets gaan zeggen tegen mezelf. Voel meer, doe meer.

Dat ‘en passant’ even zeggen: “Nee, dat gaat je natuurlijk niet lukken”. Alsof je heel invoelend bent, ik zou er bijna intrappen… maar je bedoelt het tegenover gestelde: “wat een onzin dat jou dat niet zou lukken”. En dan denk ik: Ja, wat een onzin, natuurlijk lukt me dat wel. Ik ga niet meer ‘graven’ en niet meer ‘analyseren’ en ‘duiden’, ik ga directer op het concrete probleem af en zoek naar de humor.

Marieke, ga dóór en ik hoop dat je heel veel collega’s kunt leren lachen om zichzelf en anderen. Die in de hemel troont lacht het hardst!

Greteke de Vries
Predikante

De training heeft me geholpen humor meer in te zetten

De training “Van Ploegen naar Plagen” heeft me met een overzichtelijke tijdsinvestering veel opgeleverd: pastorale situaties waarin sneller een goed contact ontstaat, meer plezier in het gesprek, meer het idee dat de ander wordt uitgedaagd in beweging te komen (en dat ik zelf minder hoef te trekken). Marieke treedt je open tegemoet. Ze is duidelijk in wat ze je wil leren en in welke stappen dat gaat gebeuren. Ze luistert goed en laat in haar eigen manier van doen zien hoe ze zelf provocatief werkt. De training heeft me geholpen humor meer in te zetten.

Trek er wat tijd voor uit. Je kunt er je pastorale houding en werkwijze mee verrijken.

Gerard van Viegen
Predikant

Superwaardevolle cursus!

De VIPtraining “Van Ploegen naar Plagen” heeft me vertrouwen gegeven in de kracht van humor, nabijheid en uitdaging, en heeft me laten zien dat ik dat allemaal eigenlijk al in huis heb, maar niet goed kon of durfde inzetten. Marieke is een coach met veel kennis en ervaring, zij schept de voorwaarden om veilig en uitdagend te leren. In de training en de masterclass heb ik ook veel geleerd van de mede-cursisten. Het werken met beelden en metaforen sprak me erg aan. Veel dank voor de superwaardevolle cursus!

Geertje de Vries
Predikante Protestante Gemeente Huizen, Goede Herderkerk

Een lichtere manier

Als waterbouwpastor ben ik bezig met pastoraat op de werkvloer. Dat vraagt om een directe benadering. Mij leek de provocatieve benadering handvatten te bieden om op een positieve manier gesprekken in te gaan en – met een lach – soms gesloten luiken open te krijgen.

De training “Van Ploegen naar Plagen” heeft mij geleerd op een wat lichtere manier aan gesprekken te beginnen en met meer zelfvertrouwen naar mijn eigen gevoel te luisteren. Ik vond de trainingsdag met andere deelnemers zeer de moeite waard omdat je daar in ongedwongen sfeer – met veel gelach – technieken kunt uitproberen. De coachingsgesprekken die na de training volgen, vormen een waardevolle aanvulling. Ik ging er zonder verwachtingen heen, maar kwam er zeer gemotiveerd en met “huiswerk” voor mezelf vandaan. Marieke is een hartelijke vrouw, met gevoel voor mensen, die let op details, en in een gesprek zeer snel bij wezenlijke zaken uitkomt.

Stefan Francke
Waterbouwpastor

Als je twijfelt over deze training zeg ik: gewoon doen, het versterkt je zelfvertrouwen

De titel “Van Kramp naar Kracht” sprak mij aan, ik wilde minder verkrampt worden in mijn werk en vooral in contact met mijn collega’s. Ik wilde mezelf durven en mogen zijn, niet minder dan je universitair geschoolde collega’s, er mogen zijn met al mijn kwaliteiten en mogelijkheden, zodat je bevrijd je werk in de gemeente mag doen.

Kortom: ik wilde mijn kwaliteiten als kerkelijk werker meer durven profileren.

De training heeft mij laten zien: waar kom je vandaan, uit welk gezin en traditie, waar liggen je valkuilen, je angsten? Hoe herken je de kramp?

En de training heeft mij leren kunnen omgaan met de kramp als je toch erin schiet.

Had ik de training Van Kramp naar Kracht niet gedaan, dan was ik misschien gestopt als kerkelijk werkster en had ik met frustratie afscheid moeten nemen van het werk in de gemeente.

Nu gaat het een stuk beter in mijn werk, mijn collega’s waarderen mij zoals ik ben en hoe ik mijn werk doe. Ik moet soms mijn grenzen bewaken en word soms in vergaderingen overschaduwd, maar zal blijven doorgaan met mijn “mezelf” te laten zien.

Als je twijfelt over deze training zeg ik: gewoon doen, het versterkt je zelfvertrouwen. Alles weet je al, zit diep in jezelf verborgen, maar je bent je meestal niet bewust waar die kramp vandaan komt. Het onderbewuste wordt bewust gemaakt door de training.

Ik heb opnieuw mogen ervaren: Alles is verbonden met elkaar en iedereen.

Een kerkelijk werker

Ze stelt vriendelijk de meest indringende vragen

Gedurende een jaar heeft Marieke Sillevis Smitt mij begeleid als provocatief coach. Ik kan deze coaching aan iedereen aanbevelen die zich praktisch en stevig wil bezinnen op eigen werk en persoon.

Marieke verstaat de kunst om werk en persoon op elkaar te betrekken. Ze stelt vriendelijk de meest indringende vragen: waarom denk jij dat jij dit moet doen – waarom jij, en waarom moet je dit?

Marieke daagde me in de coaching uit om in mijn werk anderen bij te staan door hen te ontregelen met dwarse en onverwachte vragen en voorstellen. Heel wezenlijk vond en vind ik dat ze steeds benadrukte dat dat alleen maar liefdevol kan gebeuren, omdat dan alleen de verbinding wordt gelegd tussen cliënt en begeleider, tussen de feitelijke situatie van de cliënt en haar/zijn mogelijkheden. Die liefdevolle provocatieve benadering werd versterkt door de humor waarin haar coaching gedrenkt was. Bij dat alles laat Marieke de benadering die ze voorstaat ook zelf in haar wijze van coachen zien.

Ik heb ervaren dat Marieke’s coaching was afgestemd op wat ik in persoon nodig had.

Haar provocatieve coaching was letterlijk pro-vocerend: het riep het beste in mij naar voren, naar boven.

Harry Pals
Pastor EUG Janskerk, Utrecht

Nu kan ik duidelijker confronteren

Ik hou van nieuwe dingen en was ook methodisch toe aan een vernieuwende kijk op coachen. Daarnaast hoopte ik dat het mij zou helpen om goed te kunnen confronteren. De combinatie van warmte, humor en uitdaging werkte echt aanstekelijk en inspirerend.  In mijn houding tijdens cursussen of begeleiden van kerkenraden kan ik nu duidelijker confronteren en tegelijk ook uitdagen om alternatieven te zien. Marieke is hartelijk en uitnodigend en kan de provocatieve methode goed overbrengen.

Speciaal de moeite waard waren de cirkels van warmte, humor en uitdaging beleven en deze met elkaar combineren: prachtige ervaring. Dit is echt een aanvulling op de huidige methodieken en ook een nieuwe manier van kijken naar coaching en hulpverlening.

Simon de Kam
Predikant en gemeenteadviseur Protestante Kerk Nederland

Voluit serieus, op een lichtvoetige manier

Indrukwekkend en mooi om te ervaren hoe Marieke de dag met veel humor en betrokkenheid en stevig geworteld in de materie leidde.

Wat mij raakte was ook het plezier dat zij uitstraalde en dat deze dag opriep: mensen en hun verhalen voluit serieus nemen op een lichtvoetige manier, met humor, relativering en dicht bij mensen. Dat was warm en gaf energie.

Ik blijf oefenen met wat jij ons meegegeven hebt op de trainingsdag. Nogmaals dank daarvoor!

Ellie Smeekens
Pastor bij Stichting Kruispunt, Arnhem

Ook een goede coach, als je geen HAVO of hoger hebt

De afgelopen maanden heeft Marieke Sillevis Smitt mij begeleid tijdens mijn exposure in Overvecht. Op pad gaan in een vreemde stadswijk en je blootstellen aan het onbekende.

We zijn beiden ervaren buurtpastores en weten dat je een andere professional nodig hebt om zo’n exposure goed te doen. Ik ken Marieke als collega. Ik ken haar als een theoloog en contextueel pastor met een scherp verstand en humor. Nu dus ook als begeleider. Ik heb het heel plezierig gevonden hoe ze structuur aanbracht in de veelheid van soms verwarrende ervaringen. Hoe ze me hielp tot de kern te komen van wat het met me deed en te snelle gevolgtrekkingen doorprikte.  In een later stadium hielp ze me werkdoelen te formuleren.

Ik kan haar aanbevelen als coach. Marieke is prettig in de omgang, nuchter, weet wat ze doet en waar ze over praat. En als ze de provocatieve benadering kiest, zie je al gauw aan haar pretogen dat het meer plaagstootjes zijn dan speldeprikken.

En ik heb zo’n vermoeden, dat Marieke ook een goede coach is, als je geen HAVO of hoger hebt.

Erna Treurniet
Buurtpastor bij de Protestantse gemeente Utrecht

Speciaal de moeite waard

Ik  wilde vaardigheden leren om niet zozeer zelf taken op mij te nemen, maar juist anderen uit te dagen, te prikkelen om in actie te komen. De trainingsdag van Onverwacht Opgewekt heeft mij geleerd anders te luisteren, met meer humor. Ik durf nu uitdaging te gebruiken en ben mij  bewust geworden van mijn natuurlijk aanwezige neiging tot ‘productief ontregelen’. Ik heb  geleerd om dat doordacht te hanteren.

Het directe resultaat was een vrolijk en krachtig gevoel, “opgewekt”. Marieke  is een warm persoon, die de  kracht van humor kan overbrengen en  die kan uitdagen om te experimenteren. Als ik deze  training niet had gevolgd had ik meer spanning en ergernis gehad.  De basishouding van provocatief communiceren leren en de verantwoordelijkheid bij de ander leren laten waren speciaal de moeite waard.

Rob van Waarde
PHD researcher aan de Protestante Theologische Universiteit en University Chaplain Leidse Studenten Ekklesia

Altijd ruimte

foto: kees

Met grote deskundigheid heeft Marieke mij begeleid op mijn eerste schreden in het buurtpastoraat.

Een helder licht wist zij te werpen op mijn ervaringen tijdens de exposure en zo ontdekte ik, welke rollen daarin mij op het lijf geschreven zijn.

In een goede sfeer van vertrouwdheid kon alles gezegd worden, en was er zeker ook plek voor de tranen.

Altijd opende zich weer de ruimte, werd ik ‘onverwacht opgewekt’.

Lichtheid en humor, vanuit stevig gewortelde spiritualiteit in ‘heilige grond’, dat is nu ‘Marieke ten voeten uit’.

Te zijner tijd ga ik ook maar eens een dag ‘provocatief coachen’!

Anja van Bunnik
Buurtpastor Soesterkwartier Amersfoort

Aanstekelijk enthousiast

Onverwacht Opgewekt heeft me een theoretische basis gegeven voor een aanpak in mijn pastoraat die ik tot dan toe intuïtief toepaste. Sinds de VIPdag ben ik me bewuster van de mogelijkheden die in mijzelf al liggen vanwege mijn persoonlijkheid. Het heeft mij een integratie opgeleverd van hoe ik ben en hoe ik als professional te werk ga.

Marieke Sillevis is een goede luisteraar die uitstekend kan samenvatten en kernachtig kan teruggeven wat je tegen haar zegt. Verder is Marieke vrolijk en aanstekelijk enthousiast. In de training bewaakt ze goed de tijd en de structuur. Terwijl ze af en toe vrolijk haar eigen lijn durft los te laten, keert ze altijd weer terug naar de kern van de zaak!

De oefeningen waren heerlijk om te doen: door de theorie direct in de praktijk te brengen, wordt die echt deel van jezelf. Je hoeft geen probleem te hebben om door Marieke getraind te worden. Honger naar nieuwe manieren van pastoraat die passen bij je persoonlijkheid is al voldoende om zin te krijgen en te vinden in deze training.

Riekje van Osnabrugge
Studentenpastor en Geestelijk Verzorger in Amsterdam

Reageren zonder oordeel en zonder gekwetstheid

De situatie voordat Marieke in beeld was, was dat ik makkelijk het gedrag van anderen op mezelf betrok en vanuit die emotie reageerde. Door de training “Verrassend Vaardig Pro-vocatief” heb ik vooral geleerd goed te luisteren en wat een ander doet bij die ander te laten. Ik ben minder snel geïrriteerd door het gedrag van een ander, wanneer me dat niet aanstaat. Ik heb geleerd om als ik er al op wil reageren, dit te doen vanuit een open attitude zonder oordeel en zonder gekwetstheid. Vooral het aspect humor is me bij gebleven.

Ik vond de één-op-één Vip-behandeling heerlijk. De investering was het meer dan waard. De VIP-training geeft veel aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling als je dat wilt.

Dymph de Beer
Wijkbureaumedewerker bij Gemeente Utrecht

Speels en authentiek

Ik had het gevoel dat ik in mijn leven behoorlijk vastgehouden en verlamd werd door loyaliteiten die ik in de loop der jaren opgebouwd had. Ik wilde beter grip krijgen op mijn eigen vrijheid. De training heeft mij bewuster gemaakt van de wijze waarop ik mij in mijn leven laat leiden door banden met mensen, en hoe ik ook anderen weer aan mij bind. Ik ben nu meer verbonden met mijzelf en zeg gemakkelijker: “nee”, vraag me meer af waarom ik dingen doe. Als ik deze training niet had gevolgd zou ik meer vast blijven zitten in patronen die ik zelf niet goed doorzie.

Marieke is prettig en humorvol. Ze heeft een speelse en authentieke manier van omgaan met mensen en houdt van dingen bij je in beweging krijgen. Ik vond het mooi hoe ik veel over mezelf geleerd heb in een prettige en kleine setting. Erg persoonlijk en waardevol.

Carlo Leget
Professor in Ethics of Care and Spiritual Counseling at University of Humanistic Studies

De investering zeker waard

De Viptraining “Van Ploegen naar Plagen“ gaf mij de tijd en ruimte om een aantal keren in een bijzondere setting te reflecteren, onder goede leiding. De vraag was om ‘lichter’ in het werk te staan. De drieslag humor-liefde-confrontatie heeft mij direct anders naar mijn eigen rol laten kijken. De intensieve dag heeft daar als een soort ‘pressure cooker’ bij geholpen. Ik gebruik die basis nu regelmatig om lastige situaties voor te bereiden. De training heeft mij een methode/handvat/manier van denken opgeleverd om lastige mensen, en lastige situaties, tegen het licht te houden en beter hanteerbaar te maken. Marieke is een goede trainer, die met humor en stevigheid je door het materiaal heen voert (en de goede vragen stelt!) Het was de investering zeker waard.

Corry van Duinen
Predikante

De persoonlijke coachgesprekken maken het echt af

Ik wilde graag mijn werk met meer ontspanning/plezier leren doen. Ook wilde ik graag leren om mijn grenzen beter te bewaken. En, als laatste, om minder afhankelijk te zijn van het oordeel van anderen (doe ik het goed genoeg…?) Door de training: “Van Kramp naar Kracht” ben ik me meer bewust geworden van mijn valkuilen en de oorzaken daarvan. De combinatie van theorie en praktische opdrachten hebben mij geholpen om ingesleten patronen onder ogen te komen en ook aan te pakken.

Marieke is ontwapenend, heeft humor, kan goed luisteren en dingen op een prikkelende (provocatieve) manier teruggeven. Je voelt je heel snel op je gemak bij haar, omdat ze rust en warmte uitstraalt. De persoonlijke coachgesprekken zijn een plus, dat maakt het echt af. Er wordt tijdens de trainingsdagen best veel ‘aangeraakt’ en dan is het heel prettig dat je daar in een persoonlijk gesprek op terug kunt komen.

Christien Molenaar-Dekker
Predikant te Heukelum

Verfrissende kijk op hulpverlening

De provocatieve benadering heeft een verfrissende kijk op hulpverlening. Zelfs als je het er niet mee eens bent, brengt het ruimte. Je mag zelf net zo aanwezig zijn als je client. Met kennis, vragen, zorg, maar ook irritatie en machteloosheid. Na de training provocatief neem ik meer ruimte in dan gebruikelijk. En zend daarmee een cruciaal signaal naar de ander: ik zie jou als gelijke, Zo stimuleer ik, op een andere manier, zelfredzaamheid en zelfheling, terwijl ik zelf energie bespaar.

Monike Walraven
Stichting Vluchtelingen in de Knel

Verhelderend en heilzaam

Met veel interesse en plezier heb ik de trainingen ‘Van Kramp naar Kracht’ en ‘Zelfafbakening en Heilige Grond’ gevolgd bij Marieke Sillevis Smitt. Voor mij was het heel verhelderend en heilzaam om vanuit contextueel perspectief  ‘oude rolpatronen’ te herkennen en inzicht te krijgen in hun effect op het hier en nu. De training heeft me geholpen om mensen (en hun bagage) te ontmoeten zonder meteen de taak van pakezel ‘op me te nemen’.

Marieke is een warme en ontwapende persoonlijkheid die met humor en wijsheid precies de juiste vragen weet te stellen. De begeleiding van Marieke heeft me geïnspireerd om op een frisse manier en met relativeringsvermogen mezelf en anderen te zien en regelmatig uit en toe te lachen.

Marieke Witzier
Medewerkster van de Weggeefwinkel Overvecht en buurteammedewerkster Utrecht

Zelfs voor de sceptici!

Sommige cliënten zijn lastig in beweging te krijgen. Omdat ik Marieke al eens aan het werk had gezien en het heel verfrissend vond om te zien dat ze ondanks haar directe benadering het goede contact/ de vertrouwensband met de cliënten niet verloor én resultaten boekte, heb ik haar benaderd.

Na de training “Van Ploegen naar Plagen” ben ik me nu meer bewust van de ruimte die ik inneem in een gesprek en dat ik die ruimte groter of kleiner kan maken, al naar gelang hoe het gesprek verloopt en wat het doel is. Zonder deze training had ik bij sommige cliënten veel langer aangemodderd om ze tot een inzicht te kunnen laten komen en was de relatie in de tussentijd waarschijnlijk verslechterd. Deze training is zeker de moeite waard. Zelfs voor de sceptici: zo’n training is de beste manier om er achter te komen of een provocatieve benadering nu wel of niet werkt. Mensen zijn weerbaarder en sterker dan je als hulpverlener geneigd bent te denken.

Renée Brouwer
Sociaal-juridisch begeleider Stichting Vluchtelingen in de Knel

Smaakt naar meer!

In mijn werk moet ik zo nu en dan interveniëren in (grotere of kleinere) conflicten. Hoe doe je dat, zonder het zwaarder te maken dan het al is? Ik ging er altijd van uit dat serieuze zaken serieus benaderd moeten worden en dat pastoraat een ernstige zaak is. De training provocatief heeft me geleerd dat humor mag! Ik benut meer mijn eigen gevoelens, ook als ik vind dat ik die gevoelens niet hoor te hebben. Het duiveltje in mezelf sta ik meer toe, ik durf dingen te benoemen die ik voorheen zou hebben verzwegen (opmerkelijk gedrag van een ander, uiterlijke kenmerken) én ik relativeer mezelf meer.
Marieke is bezield, spiritueel, aardig, attent en opmerkzaam. Maar vergis je niet: provocatief coachen is haar tweede natuur en zelfs ogenschijnlijk terloopse opmerkingen hebben hun doel. Ze prikkelt en houdt je bij de les, doet dat ondertussen met liefde en humor. De provocatieve benadering smaakt naar meer, ik heb nog nooit zo gelachen tijdens een training

Florida de Kok
Predikant bij Stichting Ruimzicht