Marieke Sillevis Smitt

Wie is Marieke Sillevis Smitt?
Ik ben coach/trainer bij Onverwacht Opgewekt en diakonaal predikante voor en met ongedocumenteerde vluchtelingen in Utrecht. Ik heb me bekwaamd tot buurtpastor bij het Kor Schippersinstituut, tot contextueel pastor bij Stichting Contextueel Pastoraat en tot provocatief coach bij het Instituut voor ecclectische psychologie. Mijn missie is: zoveel mogelijk liefdevolle, geestige en krachtige dienstverleners in Nederland met resultaat voor hun doelgroep. Mijn overtuiging is dat ieder mens in de liefde van God geroepen is om in verbondenheid met eigen context het hare of zijne te delen. Mijn motto is: omdat het zoveel lichter kan!

iepdoc-logo