Bidden


Vaak zijn bronnen van kracht en vertrouwen mensen om ons heen, individuele personen in ons leven die ons hun betrouwbaarheid hebben bewezen. In de joods-christelijke traditie wordt ook God bij uitstek als bron van kracht en vertrouwen gezien en beleefd. Bidden is de manier om je aan te sluiten op deze oneindige Bron. Of het nu is in gestamelde woorden of in stilte, het je toewenden tot Degene die boven ons eigen kleine leven uitstijgt, het je toevertrouwen aan de Grond van het bestaan, vergroot je liefde voor jezelf en voor de anderen. Het buigen voor de Allerhoogste helpt mij bij uitstek om niet te groot en het vragen om hulp, wijsheid, kracht en liefde helpt mij om niet te klein over mezelf en anderen te denken.

Bidden leidt tot het loslaten van verantwoordelijkheid en de situatie overlaten aan Degene die meer van de ander houdt dan wij ons kunnen voorstellen. En bidden leidt tot het op je nemen van verantwoordelijkheid, in het vertrouwen dat God “met ons is, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.”(Mattheus 28:2)