De vijand is een idioot


De vijand is een idioot: hij denkt dat wij de vijand zijn terwijl hij het is!
(Desproges)

Laatst mailde een Human Resource manager mij. Afgezien van wat je allemaal kan doen met het beeld van mensen als “resource” (hulpbron voor wat, hoe ziet een menselijke bron er eigenlijk uit, van wie is die bron, wat zit er in, etc. etc.) vroeg ze mij: “Ik zoek voor 2 medewerkers een coachingstraject dat zich richt op het herstellen van vertrouwen in de onderlinge relatie, elkaar respecteren, dezelfde taal spreken. Zelf kwamen ze met de provocatieve therapie als vorm. Zie jij mogelijkheden?”

Of ik mogelijkheden zie? Ik zie oneindige mogelijkheden! De provocatieve benadering is naar mijn mening bij uitstek geschikt voor conflicten in relaties. Heb jij ook een relationeel probleem of wil je mijn advies over een conflictueuze situatie? Gebruik wat voorhanden is! Mail me.