Te mooi om raar te zijn


Mensbeeld

Wat voor mensbeeld heb je? is een goede vraag om jezelf bij tijd en wijle te stellen. Heb je een positief beeld van de mens? Of is deze in jouw ogen slecht? Of geneigd tot alle kwaad tenzij wedergeboren door de Geest Gods? De laatste is mijn mensbeeld, alleen betrap ik mezelf erop dat ik zo graag het werk van de Geest Gods wil zien, dat ik de mensen om mij heen mooier maak dan ze zijn! En dan heb je per saldo toch een (te?) positief mensbeeld.

Provocatief

De provocatieven prikken hier met graagte doorheen. De mens is iemand die zich altijd mooier voordoet dan hij/zij is. En dat is ongelofelijk grappig! Dat geeft een hoop “voer” om plagend uit te zoeken. En dat is iets om met liefde en compassie naar te kijken. Behandel die ware rarigheid van de ander dus met humor, uitdaging en warm respect. Want hé: hoe vaak heb jij je niet mooier voorgedaan dan waar was?

7 manieren …

… om provocatief te zijn in het dagelijks leven:

  1. zoek de nabijheid
  2. erken de veerkracht en humor van de ander
  3. geef de ander volledig gelijk
  4. accepteer gedrag zodanig dat je ervan leert
  5. vind de ander oprecht grappig
  6. doe dit alles in de overtreffende trap, vergroot!
  7. koester je humor, uitdaging en liefde in gelijke mate, maar de belangrijkste hiervan is… de liefde.